Khay tráng men tròn

Giá cũ: 600,000 đ

Đặc điểm sản phẩm

Hướng dẫn bảo quản