Set trà tuần lộc

Giá cũ: 1,750,000 đ

Màu trắng: 1.750.000đ Màu xám:  1.950.000đ Màu đen:   2.150.000đ

Đặc điểm sản phẩm

Màu trắng: 1.750.000đ

Màu xám:  1.950.000đ

Màu đen:   2.150.000đ

Hướng dẫn bảo quản